Verslag van recentelijk uitgeoefende activiteiten

23 april 2024

De (algemene) werkzaamheden van de stichting

 1. Het regelen en organiseren van het genereren van opbrengsten uit de onroerende zaken welke zijn nagelaten aan de Stichting door de heer Warming.
 2. Het onderhouden van de onroerende zaken welke zijn nagelaten aan de Stichting door de heer Warming of het regelen daarvan.
 3. Het doen van uitkeringen aan instellingen en personen die activiteiten (willen) ontplooien in lijn met de doelstelling van de Warming Stichting.

Huidige situatie

Er is in totaal ongeveer 62,70 ha in eigendom van de Stichting. Ongeveer 46 ha wordt verpacht aan twee agrarische ondernemers, waarvan één plaatselijke akkerbouwer en één plaatselijke veehouder. Ongeveer 16,70 ha betreft grond dat is omgezet naar natuur. Deze percelen zijn gelegen in de Broeklanden. In 2023 is het weidevogelbeheer van start gegaan. Om het weidevogels het naar de zin te maken, dient aan meerdere knoppen te worden gedraaid. Water, bodem en vegetatiebeheer spelen daarbij een belangrijke rol. Door vereniging op te richten (Verenging Broeklanden-Oosterhesselerlanden) wordt het gebied in gezamenlijkheid gecoördineerd

Giften

Een groot deel van de opbrengsten van de onroerende zaken wordt gegeven aan instellingen en personen die activiteiten (willen) ontplooien in de lijn met de doelstelling van de Warming Stichting (zie beleidsplan). Hieronder een opsomming van recentelijke giften (2023 en 2024):

 • Financiële steun bridgeclub
 • Financiële Steun molens in en rondom Sleen
 • Financiële bijdrage aan het Zuidenveld
 • Financiële steun MFC Sleen
 • Financiële steun Museum Thijnhof
 • Financiële bijdrage kerstreis Sleen
 • Financiële steun Houstreek Schaatsen en Skeeleren
 • Financiële bijdrage Sigrid’s Garden (kanker.nl)
 • Financiële bijdrage realiseren opwekking van duurzame energie Bosbad Noord-Sleen