Privacyverklaring

De Warming Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Warming Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Warming Stichting.

De Warming Stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom de Warming Stichting uw gegevens nodig heeft

 De Warming Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang we u gegevens bewaren

De Warming Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De Warming Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.warmingstichting.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. De Warming Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Op deze website maken we gebruik van analytische cookies van Matomo. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van de website. De gegevens die verzameld worden via deze cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om het functioneren van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@warmingstichting.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.

Beveiligen

De Warming Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met [Organisatienaam] op via [mailadres organistie].

De Warming Stichting
KvK 6887.24.29
Sleen, 24 april 2024