Harmans Warming

Het ontstaan van de Warming Stichting is nauw verbonden met Harmans Warming.
Een korte levensloop.

Geboren en getogen in Sleen

Harmannus Henderikus Warming is op 26 juli 1920 geboren in Sleen. Hij groeide op in dit dorp en bleef er zijn gehele leven wonen. In zijn jonge jaren was hij altijd erg leergierig en werkte aan zijn eigen ontwikkeling. Zoals zovelen in die tijd, was ook hij voorbestemd om het agrarische bedrijf van zijn ouders over te nemen.

Huwelijk

Na zijn huwelijk met Jantje Raterink, namen zij de boerderij van de ouders van Harmans over. Met z’n tweeën bestierden zij de boerderij. Ook de inbreng van Jantje was niet gering. Naast het boerenbedrijf, handelde Harmans veel in varkens. Het boerenbedrijf en de varkenshandel leverden een flinke bijdrage aan de vergroting van hun bedrijf. Het echtpaar bleef, tot hun verdriet, kinderloos.

Midden in de samenleving

Harmans en vooral Jantje stonden middenin de samenleving. Harmans was van enkele verenigingen in het dorp bestuurslid, terwijl Jantje politiek actief werd als lid van de gemeenteraad van Sleen namens de VVD. Ook was zij presidente, zoals dat toen werd genoemd, van de Plattelandsvrouwen afdeling Sleen. Als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand heeft ze vele huwelijken voltrokken.

Tegenslag

In 1999 werd Jantje getroffen door een hersenbloeding, hetgeen haar leven compleet veranderde. Ze kreeg haar beperkingen. Voor Harmans was dit ook een tegenslag, maar hij bleef zijn vrouw steunen, daar waar mogelijk. Na haar overlijden in 2006 kwam Harmans het verdriet niet te boven.

Interesses

Zijn interesse voor het dorp, de agrarische sector en de politiek bleef onverminderd. Tot aan het einde van zijn leven las hij alles over deze onderwerpen en bleef bij de tijd.

Nalatenschap

Uit het testament bleek dat het echtpaar hun nalatenschap samen had geregeld. De doelstelling van de Warming Stichting geeft dan ook duidelijk hun liefde aan voor het dorp Sleen en de omgeving.